ZAFTRA AZT 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

 

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i povrćarstvu

 

Djelatna tvar: azoksistrobin 250 g/l

Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracijski broj: UP/I-320-20/18-03/03

Vlasnik registracije: Syngenta Crop Protection AG

Pakiranje: 100 ml, 250 ml, 1 L, 5 L

 

PRIMJENA

Azoksistrobin je vodeći fungicid u zaštiti bilja sa vrlo širokim spektrom djelovanja u velikom broju kultura: uljana repica, krumpir, šećerna repa, krastavac, dinja, tikvice, rajčica, paprika, patlidžan, luk, poriluk, češnjak, mrkva, kupus, jagoda, šparoga, grah, grašak, salata, artičoka, peršin, celer, hmelj. Azoksistrobin pored fungicidnog djelovanja ima i vrlo povoljan utjecaj na metabolizam biljaka (obično vidljivo kao intenzivnije zelenilo bikjaka) što povoljno utječe na kakvoću i visinu prinosa.

ZAFTRA AZT 250 SC je originalni proizvod Syngente na bazi azoksistrobina. ZAFTRA je nepogrešivi dio svakog programa zaštite povrćarskih kultura zbog širokog spektra djelovanja, ujecaja na kakvoću i prinose, prikladnih karenci te prihvatljivosti rezidua širom Europe i svijeta.

 

PREPORUKA – ULJANA REPICA

ZAFTRA je ključna za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum):

  • ZAFTRA se može koristi sama: vrijeme primjene od početka cvatnje kod pojave prvih simptoma do kraja cvatnje (BBCH 61-69): 1 l/ha ili
  • u kombinaciji dva pripravka: ULYSSES + ZAFTRA što pridonosi vrlo širokom spektru djelovanja i pojačanju djelovanja na bijelu trulež. Vrijeme primjene od početka cvatnje kod pojave prvih simptoma do pune cvatnje (BBCH 61-65): ULYSSES 0,4 l/ha + ZAFTRA 0,6 l/ha.

 

PREPORUKA – KRUMPIR

ZAFTRA sadrži azoksistrobin koji je jedna od najboljih djelatnih tvari za suzbijanje koncentrične i crne pjegavosti (Alternaria solani, Alternaria alternata). Prskanje u vrijeme rizika od zaraze odnosno u trenutku prvih zaraza, u količini od 0,5 l/ha, primjenjuje se u fazi BBCH 31 (početak zatvaranja redova) do BBCH 91 (početak žućenja listova). U programu je odličan partner NARITI sa kojom može alternirati. Narita ima izraženije kurativno djelovanje dok je ZAFTRA najučinkovitija kod preventivne uporabe.

KARENCA: 3 dana za krastavac, dinju, tikvice, rajčicu, papriku, patliđan i jagodu; 7 dana za krumpir, artičoku i grah; 10 dana za mrkvu; 14 dana za češnjak, kupus, grašak, salatu, peršin i celer; 21 dan za luk i poriluk; osigurana vremenom primjene za uljanu repicu i šparoge