VINTEC

VINTEC

 

Pack za suzbijanje plamenjače i pepelnice vinove loze

 

Djelatna tvar: Trichoderma atroviride soj SC 150 g/kg

Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule (WG)

Registracijski broj: UP/I-320-20/18-03/79

Vlasnik registracije: BI-PA NV

Pakiranje: 4 X 50 g

 

Bolesti drva vinove loze prouzrokuju zaraze brojnih gljiva, određene već u rasadniku. Neke gljive su učestalije u mladim vinogradima dok do zaraza sa nekim gljivama dolazi uglavnom u starijim vinogradima. Kompleksi simptoma zaraza sa različitim vrstama gljiva poznati su kao Petrijeva bolest, ESCA, BDA. Bolesti drva vinove loze prouzrokuju kloroze i venuće lišča, slabije napredovanje rasta trsa, u uzdužnim presjecima sadnica i/ili trsova pojavljuju se tamnije nekrotizirane zone. Bolesti drva često napreduju sporo, ali može doći i do brzog propadanja trsova. Vinogradari često polažu premalu pažnju na te bolesti iako ekonomski gubici mogu biti veći i od 30% (utjecaj slabog rasta trsa, nekroza i kloroza lista, sadnja novih trsova). Za ove bolesti nema na raspolaganju dovoljno rješenja (ranije se smatralo kao jedino prihvatljivo kemijsko rješenje Na-arzenit koji je zabranjen). VINTEC se u opsežnim pokusima instituta i fakulteta u EU pokazao kao daleko najučinkovitije sredstvo za smanjivanje šteta od bolesti drva vinove loze. Za uspješno smanjenje zaraze na bolestima drva jedino pravilna preventivna svakogodišnja zaštita daje opravdane rezultate.

 

OSNOVNA SVOJSTVA

VINTEC je biološki pripravak na osnovi Trichoderma atroviride (soj SC1). Trichodermae su antagonističke gljive prisutne u prirodi. Trichoderma atroviride (soj SC1) u Vintecu jedina je gljiva poznatog roda Trichoderma koji je porijeklom iz drva dok su prirodna nalazišta za sve druge Trichodermae tlo (stoga su te gljive poznate kao biološka sredstva za suzbijanje nekih bolesti u tlu). Trichoderma u VINTECU i više od deset puta brže kolonizira drvo loze od svih drugih Trichodermi kad se prska preko rana nakon rezidbe. Takvom brzom kolonizacijom drvenastog tkiva VINTEC djeluje kao antagonist bolestima drva vinove loze. Brzim zauzimanjem prostora, ishranom sa šećerima na rani za patogene nema mjesta i raspoloživih hranjiva. Pored antagonističkog djelovanje VINTEC djeluje i antibiotično: soj SC1 luči enzime kao što su hitinaze i proteaze koji ubijaju patogene na ranama. Formulacija VINTECA ima odlična svojstva za kategoriju bioloških pripravaka. Temperatura i pH vode kod prskanja ne utjeću na djelovanje pripravka. Uporaba VINTECA je kompatibilna termoterapijom u rasadnicima jer je djelovanje VINTECA pouzdano i kod temperature od 50°C koja je ciljana maksimalna temperatura za termoterapiju u rasadnicima. VINTEC je dobro otporan na niske temperature za vrijeme aplikacije. Na primjer, jesenska aplikacija nakon rezidbe, a temperature su dosta ispod 0°C – jedino treba poprskati kada je tokom dana temperatura >10°C i da 24 sata nema kiše i mrazeva. Kad se VINTEC skladišti kod temperatura 0-4°C rok uporabe je 2 godine dok je kod sobne temperature pripravak učinkovit najmanje 6 mjeseci.

 

CILJANE BOLESTI

VINTEC je u rasadnicima registriran protiv mladenačke i Petrijeve bolesti, a u vinogradima protiv eske, Petrijeve bolesti i eutipoze (sušenje krakova trsa). U brojnim ispitivanjima pokazalo se da ima djelovanje i na brojne druge bolesti korjena, donjeg dijela podloge pa i same sorte. VINTEC se proučava i za suzbijanje sive plijesni vinove loze. VINTEC je dozvoljen za uporabu u organskoj proizvodnji.

 

PRIMJENA

RASADNIK

Doza 0,2 kg/hl. Sredstvo se primjenjuje zalijevanjem ili namakanjem. Sredstvo se može primijeniti u četiri faze proizvodnje loznih cijepova:
a) namakanjem reznica podloga i plemki prije stavljanja u hladnu komoru (nakon pripreme reznica);
b) namakanjem reznica podloga i plemki prije cijepljenja (rehidratacija),
c) namakanjem cijepova tijekom pospješivanja (stratifikacije);
d) namakanjem cijepova prije sadnje u prporište. Dozvoljene su maksimalno četiri primjene tijekom proizvodnje loznih cijepova.

Najviše 4 aplikacije u sezoni.

Za dodatnu potporu i savjetovanje kontaktirajte našu agronomsku službu.

VINOGRAD

Doza 2 g/L vode, maksimalna količina vode 200 l/ha, maksimalna doza VINTEC-a 200 g/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe na mjestima reza u razdoblju mirovanja vinove loze, prije početka pupanja. Za postizanje maksimalne učinkovitosti, sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C te po mogućnosti uz najmanje 70 % relativne vlage zraka. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije. Druga primjena opravdana je samo u slučaju ako su nakon prve primjene uslijedili nepovoljni vremenski uvjeti (niske temperature, kiša i slično). Za dodatnu potporu i savjetovanje kontaktirajte našu agronomsku službu.

 

EKONOMIČNOST

Vinogradari često nisu motivirani da polažu pažnju na bolesti drva vinove loze. Najčešće se samo iskrče trsovi koji su propali i umjesto njih sade se novi. Mjera kemijske zaštite protiv bolesti drva vinove loze nije lako vidljiva jer je u pitanju prskanje koje je preventivno i rezultati su vidljivi na duži rok (više godina) a i toga vinogradari često nisu svjesni. Istraživanja pokazuju da ekonomske štete zbog smanjivanja prinosa, slabije kakvoće uroda i zbog propadanja trsova (apopleksija)mogu biti vrlo velike. Troškovi za obnovu/zamjenu propalih biljaka su vrlo visoki: u Francuskoj se kalkulira, da je trošak zamjene propalog trsa sa novim trsom (vađenje i iskapanje novog sadnog mjesta, sadnica, organsko gnojivo, sigurnosna mreža + zaštitna obloga + armatura, održavanje mlade biljke u prvoj godini, zaoravanje, održavanje biljke u 2., 3. i 4. godini) oko 10 €/trs. U ispitivanjima u Francuskoj (Bordeaux) sa tretmanima VINTEC-om započeli su 2011. godine u vinogradu starome 9 godina gdje je već bilo 4,4, % trsova propalih zbog bolesti drva. Do ukljućujući 2017. godine dio vinograda gdje se koristio VINTEC su spoređivali s neprskanom kontrolom. Varijanta sa VINTEC-om ovako se razlikovala od neprskane varijante:

  • 90% manje propalih trsova u usporedbi sa kontrolom
  • 51% manje trsova sa simptomima u usporedbi sa kontrolom
  • 3610 €/ha manje troškova za obnovu/zamjenu propalih trsova
  • U 2017. godini prinos sa VINTEC-om 20% veći u usporedbi sa kontrolom