ULYSSES

ULYSSES

 

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i regulator rasta uljane repice

 

Djelatna tvar: tebukonazol 430 g/l

Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracijski broj: UP/I-320-20/16-03/197

Vlasnik registracije: Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Pakiranje: 1 L, 5 L

 

PREPORUKA - ŽITARICE

ULYSSES je registriran u svim žitaricama. Sadrži 430 g tebukonazola/l za razliku od poznatih formulacija koje sadrže 250 g/l djelatne tvari. Stoga je puna doza za ULYSSES u žitaricama i uljanoj repici 0,6 l/ha dok je kod poznatih starih formulacija 1 l/ha. U kombinacijama s drugim fungicidima doza ULYSSES-a može biti 0,4-0,5 l/ha. Ima dobro djelovanje na hrđe, fuzarioze i septorioze. Zbog širokog spektra može se upotrijebiti praktički tokom cijele sezone. U pšenici se može upotrijebiti sam, u slučaju kad nema velikog pritiska bolesti. U ječmu su prikladnije kombinacije sa drugim triazolima ili drugim aktivnim tvarima. U raži, zobi i tritikalu obično je dovoljno upotrijebiti ULYSSES sam. ULYSSES ima odličan omjer između biološke aktivnosti, utjecaja na prinos i cijene.

 

PREPORUKA - ULJANA REPICA

ULYSSES – REGULATOR RASTA

JESEN

Reguliranjem rasta biljka uljane repice ulazi u zimu niža i čvršća, bolje prezimljuje i bolje se razvija u proljeće.

Vrijeme primjene: u fazi 4-6 listova repice.

Doza:

• 0,3-0,4 l/ha - mali sklop, malo dušika u tlu, manje razvijene biljke, sorta otpornija na prezimljavanje

• 0,5-0,6 l/ha - gusti sklop, dovoljno dušika u tlu, dobro razvijene biljke, sorta manje otporna na prezimljavanje

 

PROLJEĆE

Glavni cilj je reguliranje rasta, ali dobro djeluje i na bolesti kao što su Phoma, Cylindrosporium i Botrytis. Vrijeme primjene: od pojave pupova do otvaranja cvjetova (BBCH 50-60) – u isto vrijeme kada se suzbija repičin sjajnik.

Doza:

• 0,3-0,4 l/ha - mali sklop, biljke su nižeg rasta, sorta otpornija na polijeganje

• 0,5-0,6 l/ha - gusti sklop, biljke višeg rasta, sorta osjetljiva na polijeganje

 

ULYSSES – SUZBIJANJE BOLESTI

U jesen i rano proljeće ULYSSES dovoljno suzbija bolesti i ne treba koristiti druge specifične fungicide. ULYSSES ima široki spektar djelovanja: registrirane bolesti su Sclerotinia sclerotiorum, Pseudocercosporella, Capsellae, Pyrenopeziza brassicae, Alternaria brassicae. Tebukonazol također suzbija bolesti kao što su Phoma, Cylindrosporium i Botrytis. Najopasnija bolest uljane repice je Sclerotinia sclerotiorum. Za suzbijanje se preporučuju ZAFTRA AZT 250 SC (sadrži 250 g/l azoksistrobina) i ULYSSES:

• Kada se ULYSSES koristi sam: vrijeme primjene od početka cvatnje kod pojave prvih simptoma do pune cvatnje (BBCH 61-65): 0,6 l/ha

• Kada se ZAFTRA koristi sama: vrijeme primjene od početka cvatnje kod pojave prvih simptoma do kraja cvatnje (BBCH 61-69): 1 l/ha

• Kombiniranje dva pripravka: ULYSSES + ZAFTRA:

- Vrlo širok spektar djelovanja i pojačano djelovanje na Sclerotinia sclerotiorum. Antirezistentna strategija, optimalna ekonomika.

- Vrijeme primjene od početka cvatnje kod pojave prvih simptoma do pune cvatnje (BBCH 61-65):

ULYSSES 0,4 l/ha + ZAFTRA 0,6 l/ha.