SUMIALFA 5 FL


SUMIALFA 5 FL


Insekticid namijenjen za primjenu na otvorenom za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ratarstvuDjelatna tvar: esfenvalerat 50 g/l


Formulacija sredstva: emulzija, ulje u vodi (EW)


Registracijski broj: UP/I-320-20/08-01/150


Vlasnik registracije: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.


Pakiranje: 50 ml, 200 ml, 1 L 

 

PRIMJENA I DOZA

Marelica - breskvin moljac 30 ml u 100 l vode (količine sredstva za primjenu odnose se na utrošak 1000 l vode/ha), šljivina zelena uš i breskvina smeđa uš 25 ml u 100 l vode.

Breskva - zelena breskvina uš, šljivina zelena uš, breskvina uš uvijalica 20 ml u 100 l vode; breskvin savijač 30 ml u 100 l vode; breskvina smeđa uš i breskvina crna uš 25 ml u 100 l vode.

Kruška - jabučna zelena uš, travna uš jabuke, obična kruškina buha (primjenjuje se na početku napada prije cvatnje ili poslije cvatnje) 25 ml u 100 l vode; breskvin savijač 30 ml u 100 l vode (primjenjuje se u vrijeme izlaska gusjenica iz jaja, a zatim u razmaku od 12 dana)

Jabuka - jabučna zelena uš, jabučna pepeljasta uš, travna uš jabuke 25 ml u 100 l (primjenjuje se na početku napada prije ili poslije cvatnje).

Vinova loza - žuti grožđani moljac, pepeljasti grožđani moljac 15-20 ml u 100 l vode (primjenjuje se kod pojave prvih znakova napada, kada su gusjenice u mlađim razvojnim stadijima); lozina zlatica 20 ml u 100 l vode (primjena kod prvih znakova napada); američki cvrčak (tretiranjem 3-4 tjedna nakon izlaska ličinki iz jaja, uz ponavljanje tretmana sukladno službenim preporukama) i medeći cvrčak (primjenjuje se na početku napada, kada su ličinke  u mlađim razvojnim stadijima) u dozi 30 ml u 100 l vode.

Uljana repica - repičin sjajnik (primjenjuje se na početku napada i prije cvatnje) u dozi 25 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-800 l/ha, repičin crvenoglavi buhač, repičina pipa komušarica i velika repičina pipa 30 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-800 l/ha;  repičina osa listarica 10-15 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-800 l/ha.

Kupus - kupusni bijelac 25 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-800 l/ha; kupusni moljac 15-20 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-800 l/ha.

Krumpir - krumpirova zlatica (primjenjuje se kod pojave prvih ličinki ili odraslih razvojnih stadija samo u područjima gdje nije prisutna rezistentnost na piretroide) u dozi 25 ml na 1000 m², lisne uši (na konzumnom krumpiru kod doleta prvih lisnih uši, uz po potrebi ponavljanje tretmana, odnosno na sjemenskom krumpiru od nicanja do desikacije cime tretiranjem u  razmaku od 15 dana) u dozi 25 ml na 1000 m².

Grašak, stočni grašak i bob - crna repina (bobova) uš, graškova zelena uš, graškov žižak, trips, crni graškov savijač, graškova mušica 20 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-800 l/ha (primjenjuje se kod pojave prvih insekata).

Šparoga - šparogina zlatica 25 ml na 1000 m² uz utrošak  vode 200-800 l/ha.

Žitarice - žitni buhač 12,5 ml na 1000 m² (primjenjuje se kod pojave prvih insekata, a zatim nakon 15 dana); žitni savijač 15 ml na 1000 m² (primjenjuje se u fenofazi pojave drugog koljenca); lisne uši (u jesen kod doleta prvih jedinki, a zatim u slučaju ponovnog napada) u  količini 0,125 l/ha (12,5 ml na 1000 m²). U proljeće na početku napada na isklasale klasove u količini od 0,15 l/ ha (15 ml na 1000 m²).

 

NAČIN DJELOVANJA

Sumialfa 5 FL je kontaktni insekticid brzog i dugotrajnog djelovanja. Djelatna tvar esfenvalerat je sintetski piretroid, a koristi se za suzbijanje širokog spektra štetnika poput  moljaca, lisnih uši, zlatica i brojnih drugih. Djeluje tako da uništava neurone kukaca, a organizam izložen takvom tretmanu pokazuje simptome tremora i paralize. To je nervni otrov visoke insekticidnosti zbog koje ima povoljan koeficijent toksičnosti.

KARENCA: 3 dana za marelicu i breskvu; 7 dana za  kupus; 14 dana za jabuku, krušku, krumpir i grašak; 21 dan za vinovu lozu; 28 dana za žitarice; 35 dana za stočni grašak; 42 dana za uljanu repicu.