SILWET GOLD


SILWET GOLD


ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČSastav: polialkilenoksid - heptametiltriksiloksan 84%


Formulacija sredstva: vodotopivi koncentrat (SL)

Proizvođač: Momentive Performance Materials GmbH & Co. KG.


Pakiranje: 1 L 
 

Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku skupinu superokvašivača. Silwet Gold smanjuje površinsku napetost vodenih otopina u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim gnojivima i regulatorima rasta biljaka i koristi se u cilju povećavanja njihove efikasnosti. Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i treirane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine. Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih tvari u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinaciji s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporuča testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.


PREDNOSTI:

- poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače
- poboljšava učinkovitost sredstava za zaštitu bilja i gnojiva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove
- smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje
- poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)
- poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva
- otporan je na ispiranje padalinama


PRIMJENA:

• Ratarstvo: 0,1 l/ha uz utrošak vode 150-250 l/ha
• Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500 l/ha
• Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500 l/ha


KARENCA: Pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.