PYRINEX 48 EC


PYRINEX 48 EC


Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na nekim
ratarskim i povrtlarskim kulturamaDjelatna tvar:  klorpirifos 480 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/09-01/496


Vlasnik registracije: Nufarm GmbH & Co KG


Pakiranje: 1 L, 5 L
 

PRIMJENA I DOZA:

OZIMA PŠENICA
Žitni balac (Oulema spp.)
• Doza: 0,5-0,6 l/ha nakon pojave ličinki, od početka formiranja klasa do 30% razvijenog klasa (BBCH 50-53)
• Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika ŠEĆERNA REPA Buhač (Chaetocnema spp.)
• Doza: 1 l/ha nakon pojave repinog buhača u vrijeme nicanja (BBCH 10)
• Repina muha (Pegomyia betae)
• Doza: 1 l/ha nakon pojave ličinki repine muhe u fenofazi razvoja 1-5 listova (BBCH 10-15)

ULJANA REPICA
Velika i mala repičina pipa (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus quadridens)
• 0,6-0,8 l/ha nakon 7-10 dana od pojave proljetnih repičinih pipa do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57)
• Sredstvo se ne smije primjenjivati neposredno prije cvatnje kao i tijekom cvatnje uljane repice

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
• 0,6-0,8 l/ha nakon dostizanja praga štetnosti do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57)
• Sredstvo se ne smije primjenjivati neposredno prije cvatnje kao i tijekom cvatnje uljane repice
• Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika