PROMAN


PROMAN


Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru, soji i suncokretu.Djelatna tvar: metobromuron 500 g/l

Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)

Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/515

Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 1L

 

PROMAN je dio Belchimovog programa zaštite krumpira
PRIMJENA I OSNOVNE ZNAČAJKE

PROMAN je registriran za uporabu prije nicanja krumpira (za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krumpira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi 2-3 l/ha.

Doze ovise o teksturi tla.

Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se na lakim zemljištima.

U krumpiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima.

 

PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji:

> Djeluje na iznimno široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih)

> Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum, Xanthium strumarium

> Idealan je partner za kombiniranje s drugim herbicidima

 

KRUMPIR

PROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO programa zaštite. Za zaštitu krumpira Belchim na osnovi ispitivanja u Europi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju:

 

2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS

-prema potrebi može se kombinirati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina

-nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom

-PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri.

U intenzivnoj proizvodnji krumpira u zapadnoj Europi proizvođači krumpira svake godine koriste dvije do četiri herbicidne aktivne tvari jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krumpira u zapadnoj Europi pokazao kao najfleksibilniji partner za ostale herbicide.

 

SOJA

Registrirana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa tla (što su tla lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prelaznu fitotoksičnost.

PROMAN se odlično kombinira s drugim herbicidima. Za savjet o kombiniranju obratite se agronomima Belchima  na terenu.

PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova:

-omogućava neometan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i drugi korovi

-prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Belchimove agronomske službe na terenu (prikladne djelatne tvari su imazamoks, oksasulfuron, bentazon, graminicidi).

 

SUNCOKRET

Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa tla (što su tla lakša / pjeskovitija to je doza manja).

PROMAN se odlično kombinira sa drugim herbicidima. Za savjet o kombiniranju obratite se agronomima Belchima na terenu.

PROMAN omogućava neometan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Belchimove agronomske službe na terenu.

 

PROMAN je zemljišni herbicid

Za dobro djelovanje aktivna tvar mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja tla.  To znači da tlo mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva tla te da dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno tlo onemogućava zadovoljavajuću aktivaciju aktivne tvari  kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih slojeva tla gdje je vlaga dostupna biljci.

Proman je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utječu specifične karakteristike tla kao i vremenski uvjeti. U određenim ekstremnim  situacijama - vrlo lako tlo, iznimno jake kiše i vrlo nizak sadržaj organske tvar, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se sljedećeg:

 

KRUMPIR:

Na vrlo lakim pjeskovitim tlima (sadržaj pjeskovite  frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom tvari (<  1,5%), preporuča se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim tlima, posebno u slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti.

 

SOJA I SUNCOKRET:

Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti:

  • Prskanje prije nicanja
  • Poželjna temperatura tla > 10 ° C
  • U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na tlima koja pored malo gline sadrže i malo organske tvari (< 1,5%).

U tlima sa manje od 1,5% organske tvari, potrebno je odrediti doze ovisno od sadržaja gline, kako slijedi:

  < 15% gline glina 15-25% > 25% gline
Soja ne prskati najviše 1,5 l/ha uporaba u skladu s osnovnim preporukama Belchima
Suncokret najviše 2 l/ha uporaba u skladu s osnovnim preporukama Belchima uporaba u skladu s osnovnim preporukama Belchima