PANTERA QT


PANTERA QT


Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repiciDjelatna tvar: kizalofop-p (Kizalofop-P–tefuril) 40 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/65


Vlasnik registracije: Arysta LifeScience Netherlands B.V


Pakiranje: 1 L
PRIMJENA I DOZA:

Soja, krumpir, šećerna repa - za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova primjenom nakon nicanja usjeva i korova u količinama:

  • za korovske trave u stadiju 1-3 lista: 0,8-1 l/ha (80-100 ml na 1000 m²)
  • za korovske trave u stadiju 3-5 listova: 1-1,2 l/ha (100-120 ml na 1000 m²)
  • za korovske trave u stadiju većem od 5 listova: 1,2 - 1,5 l/ha (120 -150 ml na 1000 m²)

U slučaju zakašnjele primjene djelovanje može biti smanjeno,  te se tada sredstvo primjenjuje u količini od 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m²)

 

Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova:

  • pirike (Agropyron repens),  kada je visine 10-20 cm, u količini 1,75-2,5 l/ha (175-250 ml na 1000 m²)
  • divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma primjenom sredstva u količini od 1,5 l/ha (150 ml / 1000m² ) kada se korov nalazi u razvojnom stadiju od 3-5 listova
  • zubače (Cynodon dactylon),  kada je visine 15-20 cm, u količini 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m²)


JEDNAKE DOZE VRIJEDE ZA SUZBIJANJE KOROVA U NASADU JABUKE, SUNCOKRETA, ULJANE REPICE I VINOVE LOZE.

 

NAČIN DJELOVANJA:

Djelatna tvar kizalofop-p pripada skupini ariloksifenoksi propionata što znači da ih biljka usvaja putem lista. Bolji učinci ovog herbicida postižu se u ranijim fazama razvoja jednogodišnjih trava. Za primjene protiv višegodišnjih trava doze treba povećati. Nakon post-em primjene, ovisno o tipu tla, može suzbiti ili zakočiti nicanje osjetljivih trava.

 

OGRANIČENJA:

Djelotvornost je slabija kod primjene u sušnom periodu, te na korove koji su pod stresom uslijed previsokih ili preniskih temperatura. Bolji rezultati se postižu kod manjeg utroška škropiva po hektaru.

 

KARENCA: 49 dana za vinovu lozu i jabuku; 77 dana za soju, šećernu repu i krumpir; osigurana je dozvoljenim vremenom primjene na suncokretu i uljanoj repici (samo prije cvatnje). Uspješno suzbija:    
Jednogodišnji uskolisni korovi Višegodišnji uskolisni korovi
muhara (Setaria spp.) sirak (Sorghum halepense)
divlji proso (Panicum spp.) pirika (Agropyron repens)
svračica (Digitaria sanguinalis) zubača (Cynodon dactylon)
koštan (Echinochloa crus-galli)