NARITA*


NARITASistemični fungicid za suzbijanje koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria spp.)Djelatna tvar:  difenkonazol 250 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/16-03/299


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje: 1 L

 

NARITA je dio Belchimovog programa zaštite 

 

PRIMJENA I DOZA

  • Maksimalna doza: 0,5 l/ha koja se preporuča u slučaju već prisutnih simptoma bolesti
  • Interval između prskanja do 14 dana
  • U slučaju kad se prska prema programu i počinje sa preventivnim prskanjem, NARITA se počinje upotrebljavati od početka cvatnje (BBCH 59) u dozi od 0,2-0,25 l/ha. U tom slučaju interval između prskanja ne smije biti duži od 10 dana.

 

PREPORUKE

Idealan partner uz NARITU je RANMAN TOP koji djeluje na plamenjaču:

  • Preventivno: 0,25 l/ha NARITA + 0,5 l/ha RANMAN TOP
  • Kurativno: 0,5 l/ha NARITA + 0,5 l/ha RANMAN TOP

PROFILUX solidno djeluje na koncentričnu pjegavost, a NARITA mu je idealni partner za potpunu kontrolu u kombinaciji 0,25 l/ha NARITA + 2,5 kg/ha PROFILUX

 

KONCENTRIČNA PJEGAVOST U KRUMPIRU

Na krumpiru štete uzrokuju dvije vrste koncentrične pjegavosti: Alternaria solani i Alternaria alternata. Vizualno ove dvije bolesti teško se razlikuju. Bolesti prouzrokuju klorozu i ranu defoliaciju čime utječu na smanjenje prinosa. Zaraza može prijeći i na gomolje. Zaraze sa koncentričnom pjegavosti javljaju se kasnije od plamenjače. Mlado lišće zaštićeno je voštanom prevlakom kutikule koja s vremenom oslabi i time spore koncentrične pjegavosti lakše zaraze list.

 

PREDNOSTI

NARITA je ključ za rješavanje problema koncentrične pjegavosti u krumpiru

  • Odlično preventivno djelovanje na koncentričnu pjegavost
  • Daleko najbolje kurativno djelovanje na koncentričnu pjegavost
  • Jedini pripravak koji suzbija obje koncentrične pjegavosti (Alternaria solani i Alternaria alternata)