MOTIVELL EXTRA 6 OD / SAMSON EXTRA 6 OD


MOTIVELL EXTRA 6 OD /
SAMSON EXTRA 6 OD


Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova,
višegodišnjih travnih korova iz rizoma i iz sjemena i
nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za
zrno i silažuDjelatna tvar: nikosulfuron 60 g/l


Formulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/237


Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Belgija


Pakiranje: 500ml, 1L, 5L
MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6 OD je ključni pripravak Belchimovog programa


 

PRIMJENA I DOZA


JEDNOGODIŠNJI TRAVNI KOROVI: 0,35-0,5 l/ha
VIŠEGODIŠNJI TRAVNI KOROVI:
divlji sirak: 0,6-0,65 l/ha (jedno prskanje ili dvokratna split
aplikacija) pirika: 0,6-0,65 l/ha


PREPORUKE


Belchimova CORNPRO rješenja proizvođačima nude
optimalna rješenja u kukuruzu na osnovi izbora aktivnih
tvari, izbalansiranih doza, preporuka za aplikaciju.
Belchimova CORNPRO rješenja time garantiraju
maksimirane i stabilne prinose uz optimalnu ekonomiku.
Ključna CORNPRO rješenja u zaštiti kukuruza od korova:
- Motivell CORNPRO 1: profesionalna zaštita od svih
  korova u jednom prohodu:
  > 0,4-0,6 l MOTIVELL/SAMSON EXTRA + 0,6-0,8 l TEMSA
     + 0,3-0,5 l DIMBO na ha*
- Motivell CORNPRO 2: kompletna zaštita od korova u
  jednom prohodu:
  > 0,4-0,6 l MOTIVELL/SAMSON EXTRA + 0,4-0,6 l
  DIMBO na ha*
- Motivell CORNPRO 3: robusno rješenje u jednom
  prskanju za sve korove u kukuruzu:
  > 0,4-0,6 l MOTIVELL/SAMSON EXTRA + 0,6-0,8 l TEMSA
     + 0,3-0,6 l DICOPUR TOP na ha
*Veće doze kada su korovi veći i/ili je zastupljenost ključnih
korova (npr. divlji sirak, ambrozija, slak) prevladavajuća


MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6 OD može se kao
osnovni herbicid kombinirati s brojnim herbicidima za
suzbijanje širokolisnih korova ili ga možemo učinkovito
upotrijebiti samostalno za korektivna prskanja protiv
jednogodišnjih i višegodišnjih trava.

PREDNOSTI


Pripravak je prepoznat kao NAJROBUSNIJI
NIKOSULFURON što temelji na novoj JEDINSTVENOJ
TEHNOLOGIJI FORMULACIJE zbog čega je pripravak:
- Manje ispirljiv kišom
- Povećane učinkovitosti
- Djelotvoran pri svim vremenskim uvjetima
- Ekonomski najpovoljniji


Smanjena ispirljivost kišom
Za najviše 2 do 3 sata biljka u potpunosti usvaja
MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6 OD (kod drugih
nikosulfurona potrebno je najmanje 6 sati). Time je
MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6 OD u kišnim uvjetima
učinkovitiji od drugih nikosulfurona.


Povećana učinkovitost
Zbog dokazanog brzog usvajanja MOTIVELL/SAMSONA
EXTRA 6 OD djeluje na korove učinkovitije u sporedbi sa
svim drugim formulacijama nikosulfurona. U usporedbi
s ostalim formulacijama nikosulfurona MOTIVELLU/
SAMSONU EXTRA 6 OD potrebno je 20-25% manje
aktivne tvari po hektaru za jednaku djelotvornost u
suzbijanju korova.


Optimalna djelotvornost pri svim vremenskim uvjetima
i nova tehnologija formuliranja nikosulfurona izdvaja
MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6 OD među svim ostalim
nikosulfuronima. Samo se SAMSON EXTRA 6 OD pri
različitim vremenskim uvjetima odlikuje pouzdanošću i
izraženom djelotvornošću


Optimalna ekonomičnost
MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6 OD je u odnosu količine
aktivne tvari i primjene po hektaru povoljniji od ostalih
generičkih pripravaka. Ostalim nikosulfuronima moraju
se dodavati okvašivai dok MOTIVELL/SAMSON EXTRA 6
OD već u formulaciji sadrži kvalitetan sistem okvašivača.
U brojnim izvještajima o ispitivanjima provedenima u
EU MOTIVELL/SAMSON EXTRA daje 2-5% veći urod od
generičkih nikosulfurona.