MOTIVELL 4SC


Motivell DUOPACKMOTIVELL


Djelatna tvar: nikosulfuron 40 g/l

Formulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)


Registracijski broj: UP/I-320-20/99-01/46

Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., BelgijaBANVEL 480 S


Djelatna tvar: dikamba 480 g/l

Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu (SL)


Registracijski broj: UP/I-320-20/04-01/186

Vlasnik registracije: Syngenta Crop Protection AG

 

 

Motivell DUOPACK

(0,5 L MOTIVELL + 0,25 L BANVEL 480 S)

Motivell DUOPACK XL

(1 L MOTIVELL + 0,5 L BANVEL 480 S)

 

MOTIVELL je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih
korova (sirak, pirika, koštan, muhari, prosolike trave,
svračica, ambrozija, loboda, štir, veliki dvornik, divlja
zob, rusomača, kužnjak, mišjakinja, broćika) u kukuruzu
u količini 1-1,25 l/ha (100-125 ml na 1.000 m²).
BANVEL 480 S je hormonalni i folijarni translokacijski
herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih
širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu i na
strništima. Primjenjuje se u kukuruzu za zrno i silažu u
količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha
(50-70 ml sredstva u 10-40 l vode na 1000 m²)
primjenom nakon nicanja odnosno kada kukuruz
razvije 3-5 listova po cijeloj površini.