MILDICUT 25 SC


MILDICUT 25 SC


Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.Djelatna tvar:  ciazofamid 25 g/l

Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)

Registracijski broj: UP/I-320-20/08-01/141

Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V.

Pakiranje: 1 L, 10 L

 

MILDICUT 25 SC je dio Belchimovog programa zaštite

 

PRIMJENA I DOZA

Primjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara  viticola) na vinovoj lozi (stolne i vinske sorte), u  koncentraciji 0,25% uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze i koristi se ovisno o intenzitetu zaraze i razvojnom stadiju vinove loze, a najbolji učinak postiže se ako se primjeni u sljedećim fazama razvoja vinove loze:

 • mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha
 • nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha
 • zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha
 

 

Preventivna uporaba

MILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantira potpunu zaštitu protiv plamenjače.

Interval između prskanja

Puna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantira 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima i razvojnim fazama vinove loze.

Vrijeme uporabe

MILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvatnju pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79). Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvatnje (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost od plamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer  nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Od iznimnog je značaja kod stolnih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21 dan.

 

PREPORUKE

Sredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14  dana.

Kod prskanje punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje u dozi od  3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze, moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo sukladno obimu zatvorenih sapnica.

MILDICUT je vodeći preparat u preventivnoj zaštiti, sistemik koji štiti novi porast biljne mase, najmanje je ispirljiv od kiše i dobro djeluje „eradikativno“.

 

NAČIN DJELOVANJA

Jedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:

 • Sistemično djelovanje kombinacije dviju aktivnih tvari ciazofamida i di-Na fosfonata štite novi porast u fazama najintenzivnijeg rasta
 • Neprikosnoveno preventivno djelovanje - najduže djelovanje
 • “Eradikativno” djelovanje - uništava spore patogena
 • Neosporna učinkovitost i u kišnim uvjetima - zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod iznimno obilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana iza prskanja
 • Translaminarno premještanje
 • Odlična zaštita boba i grozdova
 • Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktički ne može doći do pojave otpornosti bolesti
 • Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj

 

Uvijek pouzdana učinkovitost

Dvije aktivne tvari sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdano suzbijanje plamenjače vinove loze.