HI-WETT


HI-WETT


 

Sastav:Kompleksni ne-ionski organosilikonski adjuvant


Formulacija sredstva: emulzija u vodi (EW)


Proizvođač: DE SANGOSSE


Pakiranje: 100 ml, 1 L

 
 

PROFESIONALNA TEHNOLOGIJA CILJANA NA KLJUČNE PROBLEME APLIKACIJE SZB.:

Smanjenje drifta
Homogeniziranje veličine kapljica, smanjen udio kapljica manjih od 100 μm. Smanjenje utjecaja na okoliš. Povećanje učinkovitosti SZB.

Super okvašivač
Omogućuje optimalno širenje kapljica. Povećanje kontaktne površine je povećano do 8 puta, ne previše da nema isticanja od lista. Aktivna tvar je bolje raspoređena, bolje usvojena i učinkovitija.

Zadržavanje na lisnoj površini
Povećava zadržavanje nanešenih kapljica na površini poprskanih biljaka. Kapljice puno manje klize s površine biljke i time sredstvo ostaje na ciljanome mjestu.

Ljepljenje i penetracija
Izbalansirani omjer intenzivnosti ljipljenja i penetracije u biljno tkivo. Umjereno ljepljenje pomaže da sredstvo bude čvršće vezano na površinu lista dok umjereno poticanje penetriranja u biljno tkivo pomaže pogotovo herbicidima da se osigura bolje djelovanje ali da se na minimum svede rizik od fitotoksičnosti.

Pozicioniranje zemljišnog herbicida u tlu
Poboljšanje ravnomjernog rasporeda zemljišnih herbicida u profilu tla što utječe na sigurniju učinkovitost zemljišnih herbicida u različitim tlima i vremenskim uvjetima.

 

PREDNOSTI
Većina okvašivača su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od pripravka do pripravka, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje kišom i dr.
HI-WETT je kompleksni višekomponentni okvašivač koji je optimiziran i ispunjava široki izbor funkcija i može se koristiti sa svim grupama SZB (herbicidi, fungicidi, insekticidi) i folijarnim gnojivima. HI-WETT homogenizira veličinu kapljica. Time se smanjuje zanaošenje kapljica na susjedne površine za oko 25%. Optimizirana veličina kapljica omogućuje kvalitetnije nanošenje sredstava na biljke i time poboljšava učinkovitost djelovanja SZB.

HI-WETT omogućuje optimalno širenje kapljica. Povećanje kontaktne površine do 8 puta, ne previše da nema isticanja od lista. Naime, obično super okvašivaći mogu u prevelikoj mjeri raširiti depozit i stoga dolazi do velikih gubitaka sredstva koje isteče od površine lista na tlo. Aktivna tvar je bolje raspoređena, bolje usvojena i učinkovitija.

HI-WETT pored dobrog širenja po lisnoj površini ima i potencijal dobrog zadržavanja kapljica na površini lista i umjerenog lijepljenja sredstva na lisnu površinu što omogućuje da na poprskanoj biljnoj površini ostaje što veća količina ravnomjerno raspoređenog SZB. Takva svojstva omogućuju i poboljšanje pristupa do skrivenih
djelova biljke.

HI-WETT od svih drugih okvašivača razlikuje se sa daleko najbolje izraženim svojstvom utjecanja na ravnomjerno raspoređivanje zemljišnih herbicida u tlu. Slijedom toga HI-WETT omogućuje da je koncentracija herbicida u tlu u zoni klijanja korova prikladnija i da su korovi u nicanju pretežno izloženi ciljanim koncentracijama herbicida. Isto vrijedi i za prskanu kulturu koja je u manjoj mjeri izložena eventualnim lokalnim prevelikim dozama herbicida i sljedom toga smanjuje se rizik za fitotoksičnost.

 

PRIMJENA
HI-WETT se može koristiti u svim kulturama


DOZIRANJE
• Maksimalna koncentracija 0,2%
• Kulture nižeg habitusa (krumpir, kukuruz, žitarice idr.): 0,1-0,15 l/ha kod potrošnje vode 100-400 l/ha
• Kulture višeg habitusa (v. loza, voćnjaci, ukrasno bilje idr.):
• 0,15 l/ha kod potrošnje vode do 400 l/ha
• 0,2 l/ha kod potrošnje vode >400 l/ha
• Uporaba sa zemljišnim herbicidima (npr. Proman): 0,2 l/ha


PRIPREMA ZA PRSKANJE
1. Prije uporabe dobro protresti kanistar/bocu
2. Prskalicu do ½ napuniti vodom i uključiti miješanje
3. Dodati potrebnu količinu SZB
4. Nakon što se SZB dobro izmješa s vodom, dodati potrebnu količinu HI-WETT-a
5. Dopuniti vodom do potrebne količine
6. Nastaviti s miješanjem sve do završetka prskanja