CHIKARA 25 WG
hero


CHIKARA 25 WGKontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradima starijima od četiri godine, nasadima maslina i agruma, nepoljoprivrednim površinama (pruge, nasipi, industrijske površine), rasadnicima šumskog i ukrasnog bilja.Djelatna tvar: flazasulfuron 250 g/kg


Formulacija sredstva:

močive samodispergirajuće granule (WG)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/235


Vlasnik registracije:

ISK Biosciences Europe N.V., Belgija


Pakiranje: 50 g, 200 g

CHIKARA 25 WG je dio Belchimovog programa zaštite
 

 

PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA

VINOVA LOZA, AGRUMI, MASLINA

 • Koristi se u nasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 60-200 g/ha tretirane površine. Visina doze utječe više na dužinu nego na spektar
 • Za vrijeme prskanja korovi mogu imati najviše 10 cm visine.
 • CHIKARA 25 WG odlično se kombinira sa sredstvima na osnovi aktivne tvari glifosat i to u dozi od 4-6 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l
 • Zbog odličnog i dugog djelovanja preko tla CHIKARA 25 WG može se koristiti i u vrijeme kada korovi još nisu iznikli (npr. kasno u jesen i rano u proljeće). Tada nije opravdano u kombinaciji koristiti i glifosat budući on djeluje samo preko
 • Kombinacija Chikare 25 WG i glifosata u većini slučajeva jednim prskanjem rješava problem korova u Ako ima potrebe za korekcijama u kasno ljeto ili u jesen za korekciju se može koristiti preparat na osnovi glifosata.
 • CHIKARA 25 WG ima iznimno dugo djelovanje preko tla, pa stoga višegodišnja uporaba herbicida CHIKARA 25 WG prema predloženom programu iz godine u godinu smanjuje zakorovljenost nasada, a i doza samog herbicida može se smanjivati.

 

NAPOMENA: u nasadima se herbicidom tretira uglavnom u trake (otprilike trećina površine). Stoga je za tretman površine od 1 ha potrebna jedna trećina doze te se tako u praksi najviše preporuča 30 - 60 g preparata CHIKARA 25 WG u kombinaciji sa 1,5-2 l/ha preparata na bazi glifosata.

 

ŽELJEZNIČKE PRUGE, JAVNE POVRŠINE (INDUSTRIJSKE POVRŠINE, GRAĐEVINSKE POVRŠINE, OSTACI GRAĐEVINA IZ POVIJESTI, GROBLJA, TRGOVI, TRAKE UZ CESTU, GRADSKE POVRŠINE)

 • U količini do 200 g/ha (20 g na 1000 m2) uz utrošak 200-400 l vode/ha, tretirajući od ožujka do travnja kada su korovi u fazi
 • Za proširenje spektra suzbijanja koristiti u kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne tvari

PREDNOSTI

CHIKARA 25 WG sadrži flazasulfuron koji ima

> najduže djelovanje na korove u nasadima

> najširi spektar djelovanja u grupi rezidualnih (zemljišnih) herbicida

> Sinergija sa glifosatom

> Jednostavna upotreba

Povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine

 • Bezopasan za pčele
 • Izvan skupine otrova
 • Povoljan u integriranoj proizvodnji bilja

 

KARENCA: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za maslinu i agrume


CHIKARA 25 WG
Temeljito. Dugotrajno. Učinkovito.