BELOUKHA

BELOUKHA

 

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinovoj lozi, odstranjivanju suvišnih mladica vinove loze te za desikaciju cime krumpira

 

 

Djelatna tvar: pelargonična kiselina 680 g/l

Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)

Registracijski broj: UP/I-320-20/17-03/242

Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 10 L

 

PELARGONIČNA KISELINA

Pelargonična kiselina je porijeklom iz prirodnog izvora, biljke Pelargonium graveolens koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. U zadnje vrijeme javnost je bila upoznata pogotovo s problematikom ekotoksikologije djelatne tvari glifosat koja je najšire korištena herbicidna djelatna tvar u svijetu. Pelargonična kiselina djelatna je tvar koja može zadovoljiti vrlo visoke ekotoksikološke standarde uz dobru biološku učinkovitost. Pelargonična kiselina u tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Svojstva pelargonične kiseline odlično odgovaraju najoštrijim mjerilima za zaštitu okoliša. Time se ostvaruje mogućnost uklapanja pelargonične kiseline u biocidne programe ekološki povoljne zaštite bilja i ekološki povoljne nepoljoprivredne uporabe kontrole vegetacije.

NAČIN DJELOVANJA

Pelargonična kiselina na biljke djeluje isključivo kontaktno. Uništava stanične membrane biljne epiderme što uzrokuje vrlo brzu dehidraciju tkiva. Djelovanje proizvoda je vrlo brzo i vidljivo unutar 2 sata nakon primjene. Nema sistemičnih svojstava, stoga ne uništava korijenov sustav, a najbolja učinkovitost postiže se prskanjem mladih korova.

GLAVNI ZAHTJEVI ZA UČINKOVITO DJELOVANJE

DOZIRANJE. Ovisi o primjeni (npr. suzbijanje korova ili izbojaka, desikacija,…), a najčešće je u rasponu od 16 do 22,5 l/ha. Koncentracija može biti od većeg značaja od utroška pripravka po jedinici površine. Minimalna prihvatljiva koncentracija je najčešće 8%.

VRIJEME. Ciljana učinkovitost zahtjeva sunčano do malo oblačno vrijeme i temperature najmanje 15°C. Pelargonična kiselina djeluje isključivo kontaktno pa je uslijed toga za postizanje dobre pokrovnosti vrlo važno da je u vrijeme prskanja lišće suho do samo malo vlažno, te da nema padalina do oko 4 sata iza prskanja.

FAZE KOROVA, IZBOJAKA. Za vrijeme prskanja korovi trebaju biti mladi i veličine ≤ 10-12 cm, korovske biljke u rozetama ≤ Ø 6-8 cm, a izbojci u fazi 4-6 listova, neodrvenjeni i veličine do 15 cm.

KVALITETA PRSKANJA. Isključivo kontaktno djelovanje traži vrlo dobru kvalitetu prskanja. Cilj je postići 100% prekrivanje površine ciljanih zelenih dijelova. Preporuča se tlak 2-3 bara, kapljice veličine 250 – 300 μm, a brzina kretanja ≤ 5 km/h. Sapnice lepezaste 80-110°, a mogu se koristiti i konusne.

RAZVOJ NOVIH MOGUĆNOSTI UPORABE

Na osnovi opširnih ispitivanja, Belchim na nivou Europske unije razvija i podnosi dokumentaciju za registraciju širokog izbora namjena kao što su: suzbijanje korova u brojnim poljoprivrednim kulturama, suzbijanje korova na nepoljoprivrednim površinama, suzbijanje izbojaka (vinova loza) i izdanaka (voćne vrste), desikacija, suzbijanje algi, mahovina i lišajeva, suzbijanje zaperaka u duhanu i dr. Ispitivanje suzbijanja izbojaka na
lijeski (Dr. Klara Barić, 2017)

 

PRIMJENA

VINOVA LOZA - suzbijanje izdanaka/izbojaka Koristi se u suzbijanju izboja (mladica) na vinovoj lozi u količini 6-8 l/ha (najviše 16 l/ha) uz utrošak vode 150 - 200 l/ha.

  • Tretirati izboje do 15 cm dužine, a najkasnije prije odrvenjavanja osnove izboja.
  • Prskati obostrano u smjeru rasta izboja.
  • Tretirati samo mladice.
  • Poželjno je koristiti štitnik kako bi se izbjeglo zanošenje škropiva na druge dijelove vinove loze.


Način primjene: prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

Ograničenja: smije se koristiti najviše 1-3 puta godišnje na istoj površini.

 

VINOVA LOZA - jednogodišnji i dvogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u količini od 16 l/ha uz utrošak vode 200 - 250 l/ha.

  • Tretirati u proljeće odmah s novim porastom korova, jednogodišnje ili dvogodišnje korove u punom porastu, u stadijima razvoja od 4 do najviše 6 listova (do 10 cm visine) ili u stadiju rozete od najviše 4 cm.
  • Tretirati suhe korove.
  • Prilikom prskanja sredstvo ne smije doći u kontakt s kulturom.
  • Sredstvo BELOUKHA može se primijeniti u kombinaciji s mehaničkom obradom tla.

Način primjene: prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

Ograničenja: smije se koristiti najviše 1-3 puta godišnje na istoj površini.

 

KRUMPIR - DESIKACIJA

Koristi se za uklanjanje cime krumpira (desikacija) u količini 16 l/ha uz utrošak vode 150 - 200 l/ha. Preporuča se primijena 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime.

  • Tretirati čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari.
  • Najbolja učinkovitost desikacije postiže se nakon odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm.

Način primjene: prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

OČEKUJE SE ZABRANA GLAVNOG DESIKANTA U KRUMPIRU – DIKVATA. BELOUKHA JE NOVO ALTERNATIVNO RJEŠENJE ODLIČNIH EKOTOKSIKOLOŠKIH SVOJSTAVA.

KARENCA: za vinovu lozu osigurano vremenom primjene; 1 dan za krumpir